ertra ASA og Revus Energy ASA kunngjør i dag en avtale der Pertra selger 20 prosent av PL337 til Revus. Som vederlag oppgir Revus bruksretten til en av fem brønner for boreriggen Bredford Dolphin. ertra ASA og Revus Energy ASA kunngjør i dag en avtale der Pertra selger 20 prosent av PL337 til Revus. Som vederlag oppgir Revus bruksretten til en av fem brønner for boreriggen Bredford Dolphin. - Vi er svært fornøyd med å kunne legge denne muligheten til vårt omfattende program for lete- og avgrensningsbrønner. Denne transaksjonen viser tydelig at tilgang til riggkapasitet representerer en verdi som kan omsettes i nye muligheter, sier administrerende direktør Harald Vabø i Revus.PL337 ligger i den nordlige delen av Varg-feltet og dekker deler av blokkene 15/12 og 16/10. Pertra er operatør for lisensen, og planlegger å bore Gaupe-prospektet med jack-up-riggen `Mærsk Giant` sommeren 2007.PL337 er siste tilskudd til Revus` omfattende portefølje, som for tiden teller 28 produksjonslisenser.Avtalen er betinget av godkjennelse fra norske myndigheter.