Prisen på brent olje med levering i oktober er 0,03 prosent opp fra gårsdagens sluttnotering og omsettes nå for 70,27 dollar fatet.I New York står crude oil med levering i oktober i 70,36 dollar fatet, opp 0,10 prosent.Det er fortsatt usikkerheten rundt striden mellom Iran og det internasjonale atomenergibyrået IAEA som driver prisene videre.- Sagaen om Irans kjerneprogram kan høyne den geopolitiske spenningen i neste uke. Det er usannsynlig at Iran stanser urananrikning og markedene vil fokusere på nytt på risikoen for brudd i produksjonen, sier økonom Gerard Burg i National Australia Bank til Bloomberg News.