I juli ble det produsert 21,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 0,2 millioner Sm3 o.e. høyere enn produksjonen i samme måned i fjor. I juli ble det produsert 21,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 0,2 millioner Sm3 o.e. høyere enn produksjonen i samme måned i fjor. Det ble produsert 2,38 millioner fat olje i juli og en foreløpig produksjonsoversikt for august 2006 viser en gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,273 millioner fat olje og 0,507 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall blir offentleggjort tidlig i oktober 2006.Så langt i 2006 er den totale produksjonen om lag 145,9 millioner Sm3 o.e. Dette er 4,3 millioner Sm3 o.e. lavere enn samme periode i fjor.Her finner du