Statoil og det belgiske ingeniørselskapet Tractebel krangler i det som er et av de største erstatningssøksmålene i Norgeshistorien, ifølge DN. Tractebel forlanger to milliarder kroner i erstatning for ekstraarbeid i forbindelse med Snøhvit - inkludert pizzaregninger fra Hammerfest. Statoil nekter på sin side å betale erstatning.Tractebel inngikk en fastpriskontrakt med Statoil på 287 millioner euro, men Tractebel mener kostnadene nå har steget til 533 millioner euro, og at betingelsene for fastpriskontrakten er brutt, melder avisen.