Statoil og Plains Exploration & Production har i dag inngått en avtale om at Statoil kjøper PXPs andeler i to dypvannsfunn og ett leteprospekt i den amerikanske delen av Mexicogolfen. Statoil betaler 700 millioner USD til PXP for disse rettighetene. I tillegg gir PXP Statoil førsteretten til å forhandle om kjøp av PXPs øvrige dypvannsandeler i Mexicogolfen. Statoil og Plains Exploration & Production har i dag inngått en avtale om at Statoil kjøper PXPs andeler i to dypvannsfunn og ett leteprospekt i den amerikanske delen av Mexicogolfen. Statoil betaler 700 millioner USD til PXP for disse rettighetene. I tillegg gir PXP Statoil førsteretten til å forhandle om kjøp av PXPs øvrige dypvannsandeler i Mexicogolfen. - Dette kjøpet styrker Statoils posisjon i Mexicogolfen. Oppbyggingen av vår dypvannsportefølje i Mexicogolfen startet i 2004. Da inngikk vi en avtale med Chevron om kjøp av en andel i et leteprospekt. Året etter inngikk vi en lignende avtale med ExxonMobil. I 2005 kjøpte vi hele EnCadas dypvannsportefølje i Mexicogolfen, sier Peter Mellbye, konserndirektør for internasjonal undersøkelse og produksjon.Endelig ikrafttreden av avtalen (closing) og betaling forventes å finne sted i begynnelsen av november. Eksisterende rettighetshavere har forkjøpsrett i 30 dager etter kunngjøring av avtalen.