Statoil har sikret seg seismikk-kapasitet for majoriteten av sitt leteprogram i Norge i 2007. Selskapet har inngått en intensjonsavtale med Wavefield InSeis om leie av to fartøy. Wavefield InSeis er det nye navnet etter fusjonen mellom selskapene Wavefield Geophysical og InSeis. Statoil har sikret seg seismikk-kapasitet for majoriteten av sitt leteprogram i Norge i 2007. Selskapet har inngått en intensjonsavtale med Wavefield InSeis om leie av to fartøy. Wavefield InSeis er det nye navnet etter fusjonen mellom selskapene Wavefield Geophysical og InSeis. - Statoil satser aktivt på leting på norsk sokkel. Selskapet har sikret seg mye nytt areal de siste årene. I de fleste av disse områdene er det behov for tredimmensjonal seismikk for å modne fram borbare prospekter, sier Tim Dodson, Statoils letedirektør for norsk sokkel.Fartøyene Geowave Commander og Geowave Champion skal utføre innsamling av 4.000-5.000 kvadratmeter tredimensjonal seismikk (3D) fra 1. mai 2007. Innsamlingen vil i all hovedsak foregå på norsk sokkel, heter det i en melding.