Norwegian Energy Company AS (NORECO) har inngått en avtale med Talisman om kjøp av en 20 prosent andel i PL 148 samt en 17,5 prosentandel i både PL 347 og PL 348 på den norske kontinentalsokkelen, fremgår av en melding fra selskapet.PL 148 er lokalisert sør i Nordsjøen og er operert av Lundin Petroleum. PL 347 og 348 er lokalisert på Haltenbanken og er operert av Norsk Hydro.