Hegdefondforvalter Peter Warren i WarrenWicklund repeterer at det er er oljeprisen som styrer utviklingen på Oslo Børs. Hegdefondforvalter Peter Warren i WarrenWicklund repeterer at det er er oljeprisen som styrer utviklingen på Oslo Børs. - Olje er jokeren, sier Warren til N24.Warren begrunner den siste måneds oljeprisfall med at den geopolitisken usikkerhet i verden er redusert.Warren utrykker skepsis til Oslo Børs.- Dersom oljeprisen ikke går opp, vil Norge henge etter andre markeder. Selskapene tjener mye penger, for all del, men forventingene er også høye, sier Warren.- Dersom vi snakker om oljeselskaper, ville jeg holdt meg til oljeselskaper som har beviste reserver, og ikke selskaper som snakker om reserver de skal få i fremtiden. Og siden prisen på opsjoner er så lav, ville jeg heller kjøpt opsjoner på oljeselskaper, eller på olje direkte, fremfor aksjer, sier han.