Hydro plugger brønn etter funn

Operatør Norsk Hydro Produksjon avslutter boringen av avgrensningsbrønn 35/11-14 S etter funn av olje og gass.

Energi

Norsk Hydro Produksjon AS, som er operatør for utvinningstillatelse 090B i blokk 35/11, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 35/11-14 S, opplyser Oljedirektoratet. Det ble påtruffet olje og gass. Prospektet er kalt Astero. Formålet med boringen var å avgrense 35/11-13-funnet, av øvre jura alder, og som ble påvist med brønn 35/11-13 i april 2005, heter det videre.Avgrensningsbrønnen ble boret til et totalt dyp på 3253 meter. Resultatene fra brønnen er positive og vil nå bli vurdert samlet med resten av området rundt Framfeltet for kommersiell utnyttelse. Funnet ligger nord for Framfeltet i Nordsjøen i et område med utbygd infrastruktur for produksjon og transport av petroleum.Boringen av 35/11-14 S ble gjennomført med den flyttbare boreinnretningen Transocean Winner. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt. Transocean Winner skal nå gå til en ny borelokalitet i Norskehavet for å bore en letebrønn i utvinningstillatelse 263 som er operert av Hydro.Rettighetshavere i utvinningstillatelse 090B er operatør Norsk Hydro Produksjon AS med 25 prosent, Revus Energy ASA med 25 prosent, Statoil med 20 prosent, Gaz de France Norge med 15 prosent og Idemitsu Petroleum Norge med15 prosent.

Nyheter
Børs