IEA tar til orde for atomenergi

Bruk av atomenergi er ett av virkemidlene Det internasjonale energibyrået (IEA) foreskriver for å møte fremtidens energi- og klimautfordringer.

Energi

Sjeføkonom Fatih Birol presenterte IEAs siste rapport, «World Energy Outlook», på et seminar i regi av Statoil tirsdag. Birol sa at usikkerheten rundt fremtidens energitilgang, blant annet fordi store deler av de gjenværende olje- og gassressursene befinner seg hos ustabile regimer, og klimautfordringene gjør at det haster med å endre energibruken. Sjeføkonom Fatih Birol presenterte IEAs siste rapport, «World Energy Outlook», på et seminar i regi av Statoil tirsdag. Birol sa at usikkerheten rundt fremtidens energitilgang, blant annet fordi store deler av de gjenværende olje- og gassressursene befinner seg hos ustabile regimer, og klimautfordringene gjør at det haster med å endre energibruken. - Men til det trengs det sterk politisk vilje, sa Birol. Medisinen Birol foreskriver er energieffektivisering og energisparing blant både produsenter og sluttbrukere, økt bruk av fornybar energi og økt bruk av atomenergi.- Han har rett i at vi befinner oss nesten over kanten av stupet når det gjelder klimautfordringer, men jeg er ikke enig i at det er riktig med økt bruk av atomenergi. Det oppmuntrende i rapporten er at kun 10 prosent av reduksjonen i CO2-utslippene som IEA ser for seg med en alternativ energipolitikk skriver seg fra atomenergien, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, til NTB.

Nyheter
Børs