Klimaverstinger glimter til

"Klimaverstingene" USA og Australia ønsker CO2-håndtering.

Energi

"Klimaverstingene" USA og Australia lanserte torsdag flere nye prosjekter som de håper vil motvirke global oppvarming.Representanter for regjeringene i de to landene som så langt har nektet å undertegne Kyoto-avtalen, ble enige om en ny, tosidig avtale i forbindelse med FNs klimakonferanse i Nairobi.Et av tiltakene dreier seg om å legge forholdene til rette for såkalt CO2-håndtering, den samme teknikken for utslippsreduksjon som regjeringen her til lands sier skal tas i bruk ved alle gasskraftverk som bygges i Norge.CO2-håndtering går ut på å fange gass som dannes som et biprodukt ved kraftverk og industri, og lagre den under bakken. Dermed hindrer man at CO2 slipper ut i atmosfæren og forsterker drivhuseffekten.En del forskere er imidlertid bekymret for at de underjordiske CO2-lagrene vil være sårbare blant annet for jordskjelv, og at lekkasjer fra slike lagre kan føre til plutselige, enorme klimautslipp i framtida.De andre forslagene i den amerikansk-australske avtalen dreier seg om å hindre klimautslipp fra landbruket, å gi økte midler til forskning og å hjelpe øystater i Stillehavet til å takle konsekvensene av global oppvarming. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv