Midt-Norge får ekstraregning på 90-100 mill.

Et eget markedsområde for strøm i Midt-Norge vil trolig koste næringslivet og forbrukerne i landsdelen mellom 90 og 100 millioner kroner ekstra denne vinteren.

Energi

Forutsetningen er da at prisen på strøm blir liggende rundt ett øre høyere i de tre midtnorske fylkene enn i Oslo, slik tilfellet har vært siden prisområdet ble innført 20. november. I tillegg er det en forutsetning at ordningen blir opprettholdt i fem måneder. Forutsetningen er da at prisen på strøm blir liggende rundt ett øre høyere i de tre midtnorske fylkene enn i Oslo, slik tilfellet har vært siden prisområdet ble innført 20. november. I tillegg er det en forutsetning at ordningen blir opprettholdt i fem måneder. Regiondirektør Toril Ytreberg i NHO i Møre og Romsdal mener det er konkurransevridende når en landsdel blir pålagt slike ekstrautgifter. Hun sier til NTB at næringslivet i Møre og Romsdal lenge har avvist et eget prisområde som direkte straffer industrien i fylket. Hun frykter at ekstraregningen kan bli enda høyere i årene som kommer.Statnett innførte et eget prisområde for strøm i Midt-Norge for å sikre tilgang på nok strøm inn til området gjennom vinteren. Strømforsyningen til Midt-Norge er sårbar, og problemene vil øke fra neste vinter når Ormen Lange kommer i produksjon. (NTB)

Nyheter
Næringsliv