Oljen blir dyrere

Oljeprisen er på vei opp i morgentimene fredag. Her er noe av det som nå preger oljemarkedet.

Energi

Oljeprisen er på vei opp i morgentimene fredag. I London går nå Nordsjøoljen for levering i januar for 58,93 dollar, opp 0,67 prosent.Dagens oljemarked preges fortsatt av usikkerhet tilknyttet OPECs evne til å gjennomføre de varslede produksjonskuttene. DnB NOR Markets er ifølge en rapport av den oppfatning at kartellet vil gjennomføre reduksjonene, blant annet som en konsekvens av at produksjonen innen OPEC er gjenstand for de samme flaskehalser som industrien utenfor OPEC.

Nyheter
Børs