Slik går fyllingsgraden

Sørøst-Norge har passert Midt- og Nord-Norge som den våteste regionen.

Energi

Ved utgangen av uke 46 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 65,3 prosent, opplyser NVE. Det var opp 0,2 prosentpoeng i forhold til uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2005 var 85,2 prosent. Ved utgangen av uke 46 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 65,3 prosent, opplyser NVE. Det var opp 0,2 prosentpoeng i forhold til uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2005 var 85,2 prosent. Høyest magasinfylling hadde Sørøst-Norge (område 1) med 67,2 prosent, mens Vest-Norge (område 2) hadde den laveste fyllingsgraden med 62,2 prosent. Midt- og Nord-Norge (område 3) hadde en fyllingsgrad på 65,5 prosent.

Nyheter
Børs