Strømproblemene i Midt-Norge og Bergen vil øke

Forbruket av strøm i petroleumsanlegg kommer til å vokse betydelig i årene som kommer, mener olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Energi

- Dette forsterker problemene i den nasjonale kraftforsyningen, sa Enoksen på KS-konferansen Energi 2006 i Oslo tirsdag. - Dette forsterker problemene i den nasjonale kraftforsyningen, sa Enoksen på KS-konferansen Energi 2006 i Oslo tirsdag. Enoksen sa at dette vil skape en betydelig regional ubalanse og at Midt-Norge og Bergensområdet er mest utsatt. I 2012 vil disse områdene, ifølge Statnetts planer, være bedre knyttet opp mot kraftsystemene i Norge og Norden.- Flere benNoen raske løsninger for den voksende ubalansen i strømforsyningen her i landet hadde statsråden ikke.- Fra å være i en overskuddssituasjon på begynnelsen av nittitallet har Norge nå et kraftunderskudd i et år med normal nedbør, sa statsråden og la til at det vannkraftdominerte energisystemet i Norge må ha flere ben å stå på. Reduksjon i forbruksveksten, energieffektivisering, nye, fornybare energikilder og alternative kilder til oppvarming er blant Enoksens virkemidler. Men ingenting er gjort over natten. (NTB)

Nyheter
Børs