Statens forurensningstilsyn (SFT) er bedt om å sende på høring et forslag til maksimalt svovelinnhold i anleggsdiesel på 10 mg/kg fra 1. januar 2009. I dag er kravet på 500 mg/kg, og departementet går inn for at det videreføres til 2009. Statens forurensningstilsyn (SFT) er bedt om å sende på høring et forslag til maksimalt svovelinnhold i anleggsdiesel på 10 mg/kg fra 1. januar 2009. I dag er kravet på 500 mg/kg, og departementet går inn for at det videreføres til 2009. - Norge vil bli blant de landene som har svovelfri anleggsdiesel tidligere enn EUs forslag. I tillegg muliggjør lavt svovelinnhold bruk av ettermontert reiseutstyr og full utnyttelse av motorteknologi i anleggsmaskiner og traktorer, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV). (©NTB)