Tore Nordtun, energipolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, mener fusjonen mellom Statoil og Hydro er bra for Norge. Tore Nordtun, energipolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, mener fusjonen mellom Statoil og Hydro er bra for Norge. - Denne fusjonen vil ta vare på og videreutvikle verdiene i to av våre viktigste selskaper i mange år fremover, sier en fornøyd Nordtun.- Produksjon og videreforedling på norsk sokkel er i en modningsfase. Derfor er det viktig for Norge og for de to selskapene at de samles og satser internasjonalt. Dette vil bevare og videreføre ressursene og kompetansen som ligger i selskapene, sier Nordtun.Nordtun sier at det er viktig for Ap at de ansatte støtter en slik fusjon og at hovedkontoret forblir i Stavanger.- Staten viser med sin delaktighet et aktivt eierskap hvor fremtidig verdiskapning og utvikling står i sentrum til beste for landet, avslutter Nordtun.