CanArgo melder å ha avsluttet boringen på Manavi 12 i Georgia etter å ha nådd total dybde (TD) på 16.762 fot. Elektroniske logger har blitt kjørt og foreløpige logganalyser indikerer en potensielt betydelig oljekolonne i brønnen uten kontakt med hydrokarbonvann.Selskapet regner med å ha innledende tester ferdig innen utgangen av året, mens mer omfattende tester tar til mot slutten av januar.