Statoil og Norsk Hydros olje- og gassaktiviteter fusjoneres. Det nye selskapet vil få et nytt navn som vil bli besluttet i løpet av integrasjonsprosessen. Statoil og Norsk Hydros olje- og gassaktiviteter fusjoneres. Det nye selskapet vil få et nytt navn som vil bli besluttet i løpet av integrasjonsprosessen. Styrene foreslår at Eivind Reiten blir styreleder i det nye selskapet, mens Helge Lund foreslås som konsernsjef.Medlemmer av den nye konsernledelsen blir Eldar Sætre (Økonomi og finans), Tore Torvund (Undersøkelse og produksjon Norge), Peter Mellbye (Internasjonal undersøkelse og produksjon), Morten Ruud (Prosjekter), Margareth Øvrum (Teknologi og ny energi), Rune Bjørnson (Naturgass), Jon Arnt Jacobsen (Foredling og Markedsføring) og Hilde Merete Aasheim (leder av stabsfunksjoner og konserntjenester).