Regjeringen vedtok i sommer endringer i arealavgiften. Ifølge offshore.no har Olje- og energidepartementet (OED) siden det mottatt få søknader om fritak for arealavgift. Få oljeselskaper har benyttet seg av fritaket. Regjeringen vedtok i sommer endringer i arealavgiften. Ifølge offshore.no har Olje- og energidepartementet (OED) siden det mottatt få søknader om fritak for arealavgift. Få oljeselskaper har benyttet seg av fritaket. - Faktisk har vi mottatt svært få søknader om fritak for arealavgift, sier en kilde i OED til nettstedet.OED har derimot mottatt en rekke søknader om tilbakelevering av lisenser på grunn av de nye arealavgiftene som trer i kraft 1. januar 2007.