Hydro anker avgjørelsen til Statens forurensningstilsyn om nye og strengere utslippsgrenser til luft for Søderberg-anlegget ved aluminiumverket på Karmøy fra november 2007. Hydro ønsker å drive anlegget med dagens krav fram til en styrt nedleggelse av Søderberg-anlegget i 2009, fremgår det av en melding. Hydro anker avgjørelsen til Statens forurensningstilsyn om nye og strengere utslippsgrenser til luft for Søderberg-anlegget ved aluminiumverket på Karmøy fra november 2007. Hydro ønsker å drive anlegget med dagens krav fram til en styrt nedleggelse av Søderberg-anlegget i 2009, fremgår det av en melding. Hydro sendte i juni 2006 søknad til SFT om en justering av utslippskrav for Søderberg-anlegget på Karmøy når nye krav trer i kraft 1. januar 2007. SFT har ikke imøtekommet Hydros søknad, men har likevel funnet rom for å forskyve innføringen av de nye kravene med 10 måneder, til oktober 2007.I de nye utslippskravene er det satt spesifikke utslippskrav for henholdsvis prebake- og Søderberg-teknologien. Fram til de nye utslippskravene trer i kraft gjelder utslippskravene for elektrolyseanlegget samlet.