Statens pensjonsfond - Utland eier i dag israelske aksjer og obligasjoner for drøyt 380 millioner kroner. Omtrent samtidig med at finansminister Kristin Halvorsen (SV) skapte bølger ved å oppfordre til bokott av israelske varer, ble det i fjor kjøpt israelske statsobligasjoner av typen Israel AID for 185,5 millioner kroner. Statens pensjonsfond - Utland eier i dag israelske aksjer og obligasjoner for drøyt 380 millioner kroner. Omtrent samtidig med at finansminister Kristin Halvorsen (SV) skapte bølger ved å oppfordre til bokott av israelske varer, ble det i fjor kjøpt israelske statsobligasjoner av typen Israel AID for 185,5 millioner kroner.
Politisk beslutning
Lederen for oljefondets Etikkråd, Gro Nystuen, forstår at det stilles spørsmål ved denne investeringen, all den tid Israel nekter å etterkomme FN-resolusjoner og bryter Genèvekonvensjonene og menneskerettighetene.- Jeg skjønner spørsmålet men det må nok rettes til politikerne. Det er helt riktig at dette er kontroversielt, men i vårt mandat er det slått fast at statsobligasjoner er utenfor vår kompetanse, sier Nystuen til NTB.- Jeg tror nok at utvalget stater er basert på en rent finansiell vurdering og ikke politisk vurdering av disse statene, sier Nystuen.