Ved utgangen av uke 50 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 67,8 prosent, opplyser NVE. Det var opp 0,2 prosentpoeng i forhold til uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2005 var 75,8 prosent.Høyest magasinfylling hadde Sørøst-Norge (område 1) med 71,9 prosent, mens Midt- og Nord-Norge (område 3) hadde den laveste fyllingsgraden med 63,1 prosent.Vest-Norge (område 2) hadde en fyllingsgrad på 66,8 prosent.