- Fusjonen vil styrke norsk oljeindustri og vår internasjonale konkurransekraft, mener Per Terje Vold, administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening (OLF). - Fusjonen vil styrke norsk oljeindustri og vår internasjonale konkurransekraft, mener Per Terje Vold, administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening (OLF). Det nye Statoil-Hydro-selskapet vil ifølge Vold vil være en drivkraft når det gjelder å eksportere norsk teknologi og kunnskap i en av verdens mest konkurranseintensive industrier. Selskapet vil få en sentral rolle i utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon, mener Vold.OLF-lederen sier at den nye aktøren vil bli stor på norsk sokkel, og med det som utgangspunkt vil selskapet ifølge Per Terje Vold ha en unik posisjon i videreutvikling av den globale olje- og gassindustrien. (©NTB)