Leteselskapet Aker Exploration har inngått en avtale med oljeselskapet Pertra om å overta 15 prosent i lisens PL 321 i Norskehavet. Aker Exploration stiller med rigg og dekker borekostnadene til Pertra. Leteselskapet Aker Exploration har inngått en avtale med oljeselskapet Pertra om å overta 15 prosent i lisens PL 321 i Norskehavet. Aker Exploration stiller med rigg og dekker borekostnadene til Pertra. - Dette er en attraktiv avtale for Aker Exploration. Kjøpet av eierandelen er i tråd med selskapets strategi, sier konsernsjef Bård Johansen i Aker Exploration.Avtalen innebærer at operatøren, det uavhengige oljeselskapet Pertra, reduserer eierandelen i PL 321 fra 40 prosent til 25 prosent. Aker Exploration dekker Pertras borekostnader på inntil to brønner mot å få en eierandel på 15 prosent. De øvrige lisenspartnerne er Talisman Production Norge (40 prosent) og Hydro (20 prosent).Dette er Aker Explorations første kjøp av en lisens. Selskapet er prekvalifisert som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel. Tidligere i desember har leteselskapet hentet inn 1,37 milliarder kroner i egenkapital og konvertible obligasjoner, og inngått en langsiktig avtale med Aker Drilling for leie av verdens mest avanserte borerigg.- Aker Exploration møter positiv respons både fra oljeselskaper, myndigheter, og investorer i denne forretningsmodellen. Vi har fått en meget god start, sier Bård Johansen.Transaksjonen skal godkjennes av myndighetene.