Styrene i Hydro og Statoil er enige om å anbefale fusjon mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil ASA overfor sine aksjonærer og med dette skape verdens klart største operatørselskap i offshoresektoren med en styrket plattform for framtidig vekst. Styrene i Hydro og Statoil er enige om å anbefale fusjon mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil ASA overfor sine aksjonærer og med dette skape verdens klart største operatørselskap i offshoresektoren med en styrket plattform for framtidig vekst. Det nye selskapet antas å få en samlet produksjon på 1,9 millioner fat per dag i 2007 og påviste olje- og gassreserver på 6,3 milliarder fat oljeekvivalenter. Hydro vil fortsette som et ledende, fokusert og globalt aluminiumselskap.- Både Hydro og Statoil har utviklet kompetanse og teknologi som er anerkjent som noe av det beste i den globale energibransjen. Ved å forene de to enhetenes krefter, vil det fusjonerte selskapet bli en svært kompetent og økonomisk sterk norskbasert aktør, posisjonert for å sikre fortsatt gode resultater innenlands og forfølge internasjonale muligheter til langsiktig vekst, sier Jan Reinås og Jannik Lindbæk (bildene), styreledere i henholdsvis Hydro og Statoil.Hydros aksjonærer vil eie 32,7 prosent og Statoils aksjonærer vil eie 67,3 prosent av det nye selskapet. Hydros aksjonærer vil få 0,8622 aksjer i det nye selskapet for hver Hydro-aksje og fortsette som eiere av Hydro. Staten vil eie om lag 62,5 prosent i det fusjonerte selskapet.Forslaget om fusjon må godkjennes av generalforsamlingene i de to selskapene, og få de nødvendige myndighetsgodkjennelser. Generalforsamlingene forventes avholdt i løpet av andre kvartal 2007. Fusjonen forventes gjennomført i tredje kvartal 2007. I mellomtiden vil Hydro og Statoil drives som uavhengige selskaper.- Dette er en historisk milepæl. Tidspunktet er riktig for én sterk markedsaktør med base i Norge. Vi skaper et sterkere og mer konkurransedyktig selskap. Ved å kombinere det beste fra begge organisasjonene vil vi få en betydelig forbedring i vår internasjonale konkurranse­posisjon, og fremme langsiktig aktivitet på norsk sokkel, sier Statoils konsernsjef, Helge Lund. - Dette er en historisk milepæl. Tidspunktet er riktig for én sterk markedsaktør med base i Norge. Vi skaper et sterkere og mer konkurransedyktig selskap. Ved å kombinere det beste fra begge organisasjonene vil vi få en betydelig forbedring i vår internasjonale konkurranse­posisjon, og fremme langsiktig aktivitet på norsk sokkel, sier Statoils konsernsjef, Helge Lund.
Hovedpunkter i transaksjonen er:
  • Netto rentebærende gjeld for Hydros olje- og gassaktiviteter er antatt å være null ved utgangen av 2006, mens Statoils netto rentebærende gjeld er ventet å utgjøre 14,3 milliarder kroner ved utgangen av 2006.Netto rentebærende gjeld for Hydros olje- og gassaktiviteter er antatt å være null ved utgangen av 2006, mens Statoils netto rentebærende gjeld er ventet å utgjøre 14,3 milliarder kroner ved utgangen av 2006.
  • Hydro vil foreslå et utbytte per aksje for 2006 på 5,00 kroner. Dette vil utgjøre om lag 6,1 milliarder kroner, gitt godkjenning fra Hydros generalforsamling, som etter planen skal avholdes 8. mai 2007. Dette utbyttet skal finansieres i sin helhet av Hydros olje- og gassvirksomhet.Hydro vil foreslå et utbytte per aksje for 2006 på 5,00 kroner. Dette vil utgjøre om lag 6,1 milliarder kroner, gitt godkjenning fra Hydros generalforsamling, som etter planen skal avholdes 8. mai 2007. Dette utbyttet skal finansieres i sin helhet av Hydros olje- og gassvirksomhet.
  • Statoil vil foreslå et samlet kontantutbytte på 9,12 kroner per aksje for 2006 overfor sin generalforsamling, som etter planen skal holdes 15. mai 2007. Dette vil til utgjøre om lag 19,7 milliarder kroner.Statoil vil foreslå et samlet kontantutbytte på 9,12 kroner per aksje for 2006 overfor sin generalforsamling, som etter planen skal holdes 15. mai 2007. Dette vil til utgjøre om lag 19,7 milliarder kroner.
  • Hydro har kjøpt tilbake 21.627.000 aksjer i markedet i løpet av 2006, noe som tilsvarer 96 prosent av den gjeldende fullmakten for tilbakekjøp av aksjer. Disse aksjene og den tilsvarende andelen av statens aksjer (16.871.506) vil foreslås slettet på en ekstraordinær generalforsamling i andre kvartal 2007, der fusjonsforslaget også vil bli behandlet.Hydro har kjøpt tilbake 21.627.000 aksjer i markedet i løpet av 2006, noe som tilsvarer 96 prosent av den gjeldende fullmakten for tilbakekjøp av aksjer. Disse aksjene og den tilsvarende andelen av statens aksjer (16.871.506) vil foreslås slettet på en ekstraordinær generalforsamling i andre kvartal 2007, der fusjonsforslaget også vil bli behandlet.
  • Innløsningen av statens aksjer er ventet å beløpe seg til om lag 2,7 milliarder kroner. Hydros gjenværende egne aksjer vil ikke være berettiget til å motta vederlagsaksjer i Statoil.Innløsningen av statens aksjer er ventet å beløpe seg til om lag 2,7 milliarder kroner. Hydros gjenværende egne aksjer vil ikke være berettiget til å motta vederlagsaksjer i Statoil.
  • I løpet av 2006 har Statoil kjøpt tilbake 5,867.000 aksjer i markedet, noe som tilsvarer 11,7 prosent av den gjeldende fullmakten for tilbakekjøp av aksjer. Disse aksjene og den tilsvarende andelen av statens aksjer (14.291.848) vil foreslås slettet på en ekstraordinær generalforsamling i andre kvartal 2007, der det også vil tas en avgjørelse i forhold til forslaget om fusjon.I løpet av 2006 har Statoil kjøpt tilbake 5,867.000 aksjer i markedet, noe som tilsvarer 11,7 prosent av den gjeldende fullmakten for tilbakekjøp av aksjer. Disse aksjene og den tilsvarende andelen av statens aksjer (14.291.848) vil foreslås slettet på en ekstraordinær generalforsamling i andre kvartal 2007, der det også vil tas en avgjørelse i forhold til forslaget om fusjon.