KrF støtter forslaget å slå sammen Statoil og Hydros olje og gassvirksomhet, opplyser partiet. KrF mener fusjonen kan gi et sterkere olje- og gassmiljø med base i Norge.- Det er likevel viktig at staten som dominerende eier legger føringer slik at det nye selskapet videreutvikler kompetansen over hele landet. Her er det et godt grunnlag i Statoil og Hydros organisasjon allerede. Spesielt viktig er det å sørge for et sterkt nærvær i den nordlige landsdelen, sier KrFs parlamentariske leder Dagfinn Høybråten.KrF legger vekt på at den foreslåtte fusjonen er godt industrielt begrunnet, og at den er grundig forankret i begge selskapenes styrer.