I fjor utgjorde vindkraftproduksjonen i Norge 507 GWh. noe som er nesten en dobling fra året før og 19 ganger mer enn i 2001, går det fram av en oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De 507 GWh med vindkraft tilsvarer det årlige strømforbruket til om lag 28.000 husholdninger. I fjor utgjorde vindkraftproduksjonen i Norge 507 GWh. noe som er nesten en dobling fra året før og 19 ganger mer enn i 2001, går det fram av en oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De 507 GWh med vindkraft tilsvarer det årlige strømforbruket til om lag 28.000 husholdninger. Selv om vindkraftproduksjonen har steget mye de siste årene, betyr den fortsatt lite for den samlende kraftforsyningen i Norge. Men vindkraft er et satsingsområde både i Norge og mange andre land fordi det er en fornybar energikilde som ikke medfører utslipp av klimagasser.
Ikke lønnsomt
Utbygging av vindkraft skjer med betydelig offentlig støtte, men støtten er ikke stor nok til å gjøre alle vindkraftprosjektene som har fått konsesjon, lønnsomme. En undersøkelse fra Energibedriftenes landsforening (EBL) viser at rundt 85 prosent av vindkraftprosjekter med konsesjon er blitt lagt på is fordi lønnsomheten ikke er god nok med dagens betingelser. (NTB)