SAGA Oil: - Milepæl

SAGA Oil inngår kontrakt for tredje rigg og tar direkte kontroll over boring.

Energi

SAGA Oil opplyser at datterselskapet PROMGEOTEK LLC har inngått kontrakt for en tredje borerigg. Kontrakten er signert med Inter-Oil LLC, og er den første boreoperasjonen som SAGA/PROMGEOTEK tar direkte kontroll over. SAGA Oil opplyser at datterselskapet PROMGEOTEK LLC har inngått kontrakt for en tredje borerigg. Kontrakten er signert med Inter-Oil LLC, og er den første boreoperasjonen som SAGA/PROMGEOTEK tar direkte kontroll over. Dette er i henhold til SAGAs plan med å bygge opp ledelsesressurser, og er derfor en viktig milepæl, heter det i meldingen.Hele borepakken for denne riggen er ny. Det vil bidra til økt forutsigbarhet og også til å redusere boretid og borekostnader. Det er planlagt at den nye riggen skal starte boring innen 2,5 måneder.

Nyheter
Børs