DNO skriver i forbindelse med dagens resultatfremleggelse at selskapet venter en snittproduksjon på 20.000 fat olje per dag i 2007. Ved nyttår var produksjonen på 13.000 fat. Denne ventes å øke til 26.000 fat per dag ved utgangen av 2007.DNO skriver i forbindelse med dagens resultatfremleggelse at selskapet venter en snittproduksjon på 20.000 fat olje per dag i 2007. Ved nyttår var produksjonen på 13.000 fat. Denne ventes å øke til 26.000 fat per dag ved utgangen av 2007.