Norge står for en firedel av EUs gassforsyning og har en nøkkelrolle både som stabil energiprodusent og pådriver for miljøvennlig teknologi, mener EUs handelskommissær Peter Mandelson.I et foredrag i Oslo Militære Samfund fredag la han vekt på uttalelsene til Statoil-sjef Helge Lund om at det fusjonerte oljeselskapet mellom Statoil og Hydro har forsyningsstabilitet som sitt viktigste mål.- Som et kontinent som vil importere 70 prosent av sine energiforsyninger i 2030, er EU utvilsomt opptatt av dette spørsmålet, sa han.
NøkkelrolleGlobal pris
Betydningen av sikker energiforsyning har gjort rollen til energiprodusenter som Norge avgjørende, mener EU-kommissæren.- Dere står for en firedel av EUs gassimport og produserer mer energi enn noe enkelt EU-land. Norge er også en leder innenfor miljøvennlig teknologi som vannkraft og energieffektivisering, sa han.Mandelson ønsker å utvide den stabile norske modellen til andre internasjonale energimarkeder. EUs gassimport fra Russland er uunngåelig i overskuelig framtid, sa han.Han mener det første og viktigste skrittet mot en mer miljøvennlig handel er å fastsette en global pris på CO2-utslipp gjennom kvotehandel som setter en klar kostnad for forurensning og gir klare insentiver til miljøvennlig teknologi.- Det har liten hensikt i at vi i Europa reduserer våre CO2-utslipp drastisk, hvis Kina bygger et nytt kullkraftverk i uka som overskrider de utslippskuttene vi oppnår. Vi kan ikke løse dette problemet på egen hånd, sa han. (©NTB)