1. februar 2006 tegnet Idar Vollvik seg for 500.000 frittstående tegningsretter i SAGA Oil ASA. På denne bakgrunn har styret i SAGA Oil ASA mottatt en henvendelse fra Idar Vollvik hvor han innløser disse tegningsrettene og krever utstedt 500.000 aksjer i SAGA Oil ASA. 1. februar 2006 tegnet Idar Vollvik seg for 500.000 frittstående tegningsretter i SAGA Oil ASA. På denne bakgrunn har styret i SAGA Oil ASA mottatt en henvendelse fra Idar Vollvik hvor han innløser disse tegningsrettene og krever utstedt 500.000 aksjer i SAGA Oil ASA. Styret i SAGA Oil ASA har derfor vedtatt å utstede 500.000 nye aksjer til Idar Vollvik. Vederlaget per aksje er 4,40 kroner.