Det kalde været på østkysten av USA har tæret på lagre av fyringsolje og andre raffinerte produkter, og samtidig har lagrene med råolje falt (ca 0,6 millioner fat), men likevel faller oljeprisen raskt.Lettoljen handles nå i New York rett under 58 dollar per fat, det vil si ned rundt en dollar i skrivende øyeblikk.