Det samlede salget av petroleumsprodukt i januar 2007 var på 779 millionar liter, en økning på 2,4 prosent sammenlignet med den samme perioden i 2006. Økningen var størst i salget av autodiesel; 12,6 prosent, melder SSB.Totalt ble det solgt 28 millionar liter diesel i januar i år. Det er 25 millioner flere liter enn i den samme perioden i 2006. Salget av autodiesel utgjør om lag 29 prosent av det totale salegt av petroleumsprodukter.Det totale salget av bilbensin i januar 2007 var på 153 millionar liter, en liten reduksjon på 1,5 prosent, eller fire millionar liter.