Statkraft AS melder om et resultat før skatt på 2.446 millioner kroner i fjerde kvartal 2006, mot 3.106 millioner kroner i samme periode året før. 381 millioner kroner forklares av positive engangseffekter i 2005, og korrigert for dette var nedgangen i resultatet før skatt 351 millioner kroner. Nedgangen i den underliggende driften skyldes i hovedsak lavere produsert volum og svakere resultater fra tilknyttede selskaper Statkraft AS melder om et resultat før skatt på 2.446 millioner kroner i fjerde kvartal 2006, mot 3.106 millioner kroner i samme periode året før. 381 millioner kroner forklares av positive engangseffekter i 2005, og korrigert for dette var nedgangen i resultatet før skatt 351 millioner kroner. Nedgangen i den underliggende driften skyldes i hovedsak lavere produsert volum og svakere resultater fra tilknyttede selskaper Driftsresultatet ble svekket fra 2.923 millioner kroner i fjerde kvartal 2005 til 2.341 millioner kroner i fjor. Netto driftsinntekter endte på 3.870 millioner kroner, ned fra 5.132 millioner kroner året før.Her er.