Ved utgangen av uke 10 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 44,3 prosent, opplyser NVE. Det var ned 2,2 prosentpoeng i forhold til uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2005 var 50,8 prosent.Høyest magasinfylling hadde Vest-Norge (område 2) med 48,2 prosent, mens Sørøst-Norge (område 1) hadde den laveste fyllingsgraden med 39,9 prosent.Midt- og Nord-Norge (område 3) hadde en fyllingsgrad på 46,7 prosent.