Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen gjør det motsatte av Venezuelas president Hugo Chávez og går inn for å gi større andeler i lisenser til utenlandske oljegiganter.Enoksen mener det vil være fornuftig å gi utenlandske oljeselskaper bedre innpass på norsk sokkel som følge av fusjonen mellom Statoil og Hydro.- Det er blant de tingene vi ser på, og som vil bli vurdert i forhold til fremtidige lisenser og som vi må vurdere i forhold til det som ligger der i dag, sier Enoksen til Aftenposten.
Utreder konsekvenser
Olje- og energiministeren viser til at sjefen for det norske datterselskapet til verdens største børsnoterte oljeselskap ExxonMobil, Kathy Pepper, nylig uttalte at de utenlandske selskapene må få større andeler i lisenser på norsk sokkel.- Kathy Pepper var inne på at man må ha en viss andel i lisensene for at det skal være interessant å følge opp arbeidet, sier Enoksen.Hans departement er nå i gang med å utrede konsekvenser fusjonen mellom Statoil og Hydro vil få for forvaltningen, og for måten Petoro, Oljedirektoratet og departementet jobber på. (©NTB)