Powel har inngått en partnerskapsavtale med Lyse Energi, heter det i en børsmelding.Avtalen har en verdi på 3,5 millioner kroner.