Reservoir Exploration Technology (RXT) har inngått en intensjonsavtale i Mexicogulfen, fremgår av en børsmelding. Undersøkelsen ventes å ta to måneder, og det er i tillegg mulighet for en fase 2 i prosjektet med en varighet på ytterligere fire måneder.