Rocksource har inngått en lånefasilitet med DnB NOR Bank på 150 millioner kroner relatert til letevirksomhet på den norske kontinentalsokkelen (NCS). Lånefasiliteten muliggjør leting på en meget kapitaleffektiv måte, heter det i en melding. Rocksource har inngått en lånefasilitet med DnB NOR Bank på 150 millioner kroner relatert til letevirksomhet på den norske kontinentalsokkelen (NCS). Lånefasiliteten muliggjør leting på en meget kapitaleffektiv måte, heter det i en melding. Det norske skatteregimet er meget gunstig for leteselskaper som Rocksource, hvor skatteverdien av letekostnadene blir refundert i kontanter. Siden skatterefusjoner først blir betalt selskapet etterfølgende år vil lånefasiliteten redusere Rocksource sitt kapitalbehov ved letevirksomhet på NCS, og muliggjør en meget effektiv bruk av selskapets finansielle ressurser.NCS er ett av hovedfokus områdene til Rocksource.