Både konserndirektør Margareth Øvrum i Statoil og administrerende direktør Johan Nic. Vold i Norske Shell ga uttrykk for denne utålmodigheten i foredrag på Norskehavskonferansen på Rica Hell Hotel i Stjørdal torsdag. Både konserndirektør Margareth Øvrum i Statoil og administrerende direktør Johan Nic. Vold i Norske Shell ga uttrykk for denne utålmodigheten i foredrag på Norskehavskonferansen på Rica Hell Hotel i Stjørdal torsdag. - Nordland VI og VII er viktig videre, sa Margareth Øvrum, etter å ha understreket hvor «utrolig viktig» det er å opprettholde leteaktiviteten på norsk sokkel.Området Nordland ligger sørvest for Lofoten, og Nordland VII ligger nær kysten mellom Værøy og Senja. Margareth Øvrum uttrykte samtidig skuffelse over regjeringens beslutning om å utsette den 20. konsesjonsrunden.Shell-sjefen Johan Nic. Vold ga uttrykk for sin utålmodighet ved å vise lysbilder fra Lofoten - «et av verdens vakreste steder» - og en stor skrei, samtidig som han påpekte behovet for å «finne en ydmyk vei videre». (NTB)