DNO opplyser at selskapet har forlenget en amerikansk kjøpsopsjon på 40 millioner aksjer til 9. juli 2007. Strikekursen er 2,50 kroner og premien 0,0525 kroner per opsjon. DNO opplyser at selskapet har forlenget en amerikansk kjøpsopsjon på 40 millioner aksjer til 9. juli 2007. Strikekursen er 2,50 kroner og premien 0,0525 kroner per opsjon. Etter dette har DNO 23.673.960 aksjer, samt opsjon på 80 millioner aksjer.