Aladdin Oil & Gas Company AS, hvor Idar Vollvik er største aksjonær med over 14 prosent av aksjene, melder om funn på prospekt 1A. Aladdin Oil & Gas Company AS, hvor Idar Vollvik er største aksjonær med over 14 prosent av aksjene, melder om funn på prospekt 1A. Ifølge en melding har GT nå boret brønn A på prospekt nummer én til basement - det vil si ned til rundt 750 meter. Etter logging fant man flere interessante soner, hvorav én er foreløpig testet. Denne lå fra 660-681 meter. Denne testen resulterte i et signifikant gassfunn. Man vil nå sette casing og sementere og teste flere av de interessante soner i brønnen for olje og gass. Logger indikerer tilstedeværelse av minst to mulige oljeførende soner i tillegg til den gassførendeGT vil nå bruke noe tid på testing av de interessante sonene samt å konstantere hvor stort gassfunnet er. Uansett er lokasjonen meget gunstig med noen få hundre meter fra eksisterende gassrørledning. Gassfunnet bekrefter antagelsen om ett petroleumsystem på prospekt 1, og at strukturen har den integritet som seismikken ga grunn til å forventeGT vil umiddelbart sette i gang prosessen med å søke om 20 års produksjonslisens for Middle Sedolskoye-lisensen. Selskapet anser mulighetene til en konverteringen til produksjonslisens som svært gode basert på de første analyser av gassfunnet. Dette vil være en meget viktig milepæl for GT.Selskapet vil komme med ytterligere informasjon om funnets størrelse så snart dette er klarlagt, heter det.