Ferske tall fra det amerikanske energidepartementet (DOE) viser at de amerikanske oljelagrene økte med 0,7 millioner fat til 333,4 millioner fat i forrige uke. Bensinlagrene falt med 5,5 millioner fat til 199,7 millioner fat mens destillatlagrene økte med 0,2 millioner fat til 118,1 millioner fat. Ferske tall fra det amerikanske energidepartementet (DOE) viser at de amerikanske oljelagrene økte med 0,7 millioner fat til 333,4 millioner fat i forrige uke. Bensinlagrene falt med 5,5 millioner fat til 199,7 millioner fat mens destillatlagrene økte med 0,2 millioner fat til 118,1 millioner fat. Det var ventet at råoljelagrene ville stige med 1,7 millioner fat, at bensinlagrene ville falle med 1,4 millioner fat og at destillatlagrene skulle bli redusert med 0,9 millioner fat.