Det går fram av stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond - Utland som Halvorsen legger fram fredag, skriver Dagens Næringsliv.Forslaget går ut på å øke aksjeandelen fra dagens 40 prosent til 60 prosent av fondet. Resten må Norges Bank, som forvalter det 1800 milliarder store fondet, plassere i obligasjoner.Beregninger viser at risikoen for å tape penger vil bli tredoblet, samtidig som utsiktene til økt gevinst også stiger. I meldingen blir det anslått at avkastningen vil bli 240 milliarder kroner høyere etter 15 år, når en også tar hensyn til at fondet gradvis vokser som følge av at inntektene fra oljesektoren vil øke. (©NTB)