Ved utgangen av uke 14 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 37,5 prosent, opplyser NVE. Det var ned 1,6 prosentpoeng i forhold til uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2005 var 38,8 prosent.Høyest magasinfylling hadde Vest-Norge (område 2) med 42,9 prosent, mens Sørøst-Norge (område 1) hadde den laveste fyllingsgraden med 31,0 prosent.Midt- og Nord-Norge (område 3) hadde en fyllingsgrad på 41,6 prosent.