NVE har avslått TideTec AS sin søknad om å bygge og drive et tidevannskraftverk i Sundstraumen i Nordland fylke. Avslaget begrunnes med at kraftverket ligger innenfor området for marin verneplan, heter det i en melding. NVE har avslått TideTec AS sin søknad om å bygge og drive et tidevannskraftverk i Sundstraumen i Nordland fylke. Avslaget begrunnes med at kraftverket ligger innenfor området for marin verneplan, heter det i en melding. TideTec AS har søkt om å få bygge et tidevannskraftverk på rundt 600 kW. Teknologien er ny og anlegget skulle være et pilotanlegg. Kraftverket skulle bestå av en turbin plassert i en betongseksjon forankret til havbunnen på fem meters dyp. Betongseksjonen var tenkt å samle og fokusere vannstrømmen inn på turbinen.Sundstraumen er en sidestrøm til Saltstraumen med naturlig høy vannhastighet. Tidevannskraftverket var tenkt lokalisert ved utløpet av strømmen, der den er på sitt smaleste. Søknaden er avslått fordi kraftverket ville bli liggende innenfor området for marin verneplan.