Rocksource ASA Group vurderer å utstede et obligasjonslån. I den forbindelse har selskapet engasjert DnB NOR Markets. Rocksource ASA Group vurderer å utstede et obligasjonslån. I den forbindelse har selskapet engasjert DnB NOR Markets. Oljeselskapet undersøker denne muligheten for å optimalisere kapitalstrukturen.