SAGA Oils initielle oppstart av den største produksjonssonen, Tournaisian, har gitt en foreløpig produksjonsrate på 355 fat per dag, opplyser selskapet. Ettersom dette er en innledende fase er dette spesielt gode resultater og det bekrefter at det største reservoaret ved Øst Shaltinsky feltet har en god produksjonskapasitet, heter det.De mer detaljerte data og endelig maksimum oppnåelig produksjonsrate vil være tilgjengelig senere i utviklingsfasen, og når ytterligere brønnstimuleringsmetoder har blitt definert for å optimalisere de langsiktige produksjonsrater.