200 tonn løsnet og falt etter feilmontering

Monteringsfeil var trolig årsaken til at en 200 tonn tung utblåsingsventil på Transocean Searcher løsnet og falt 2. juni i år.

Hendelsen kunne fått dødelig utfall og granskes av politiet. Petroleumstilsynet har nå gransket hendelsen og funnet at årsaken sannsynligvis kan knyttes til feil ved montering av løfteredskap på den flyttbare boreinnretningen Transocean Searcher, som opereres av Transocean. Hendelsen kunne fått dødelig utfall og granskes av politiet. Petroleumstilsynet har nå gransket hendelsen og funnet at årsaken sannsynligvis kan knyttes til feil ved montering av løfteredskap på den flyttbare boreinnretningen Transocean Searcher, som opereres av Transocean. Hendelsen fant sted under transport og løfting av en utblåsingsventil, en såkalt BOP, som sammen med stigerør veier rundt 200 tonn. To stigerørsledd og BOP-en løsnet fra løfteinnretningen og falt omtrent én meter og landet på kanten av en transportvogn. Det var ingen personskader, men ifølge Petroleumstilsynet kunne marginalt endrede omstendigheter gitt hendelsen fatale konsekvenser.Petroleumstilsynets granskingsgruppe yter faglig bistand til politiet, som også har iverksatt etterforskning av hendelsen. Transocean Searcher er en flyttbar boreinnretning som er i operasjon for Statoil på Åsgardfeltet. Boreentreprenøren i samarbeid med Statoil gransker også hendelsen. (©NTB)